İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kısa Metraj, Sufi Bahçeleri’ne Konuk Oldu…

 

Sanatçı Şükrü Karakuş’un “SUFİ BAHÇELERİ” isimli Kişisel Sergisi, SK ART PROJECT, Nişantaşı CITY´S Mahalle katında 7-Aralık 2018’de sanatseverlerle buluştu.

Karakuş sergisi ile ilgili düşüncelerini şöyle aktarıyor.:

“ Bahçe kültürü; tarihsel süreç içerisinde genel hatlarıyla batıda seyretmek, doğu toplumlarında ise içinde yaşamak fikri ile gelişmiştir. Hangi uygarlık olursa olsun hepsinin kendine özgü bir bahçe stratejisi geliştirdiği ve toplumların içinde bulundukları coğrafyada topografik, ekolojik, sosyal ve kültürel nitelikler doğrultusunda bahçelerin değişime uğradığı bilinmektedir. Türk bahçe kültürü de bu temel noktaların varlığı ile mistik ve edebi bir yaklaşım içerisinde dönemsel farklılıklara paralel olarak değişimlere uğramıştır. Türk kültüründe doğanın algılanışı, özellikle göçebeliğin etkisindeki bahçe anlayışı, mülkiyet sınırları olan bir alan ile kısıtlı kalmamış; dağlar, ovalar, göller, ırmaklar bahçenin birer öğesi gibi düşünülmüş, içselleştirilmiştir… Bir anlamda cenneti tarif ve tasavvur eder bu algılama biçimi.

Doğu kültürlerinin özellikle suyla kurduğu teknik ilişki, kadim ve günceli birleştirme kapasitesi eşliğinde gelişen ekonomi politiğin bir imgesi olarak bahçeye de yansımış ve böylece bahçe kültürü geleneksel ve evrensel olanla bağlar kurmuştur.

Ayrıca doğu filozoflarının “bahçe içre temâşâ”larında gezinerek, düşünerek doğa ile kurdukları şiirsel diyalog bahçenin bu kültürlerdeki vazgeçilmezliğini de işaret eder.

Öteden beri çalışmalarında yerelle evrensel arasında sıkı bağlar arayan Şükrü Karakuş desen tadında sürdüğü Sufi Bahçeleri serilerinde doğu kültürlerinde önemli yer tutan bahçeye; suya ve organik biçimlere göndermeler yapıyor. Sanatçının çalışmaları topografik fotoğrafları veya gövdenin içini gösteren radyografileri andırırlar. İrili ufaklı dağlar, ovalar, ırmaklarla ya da birden bire beliriveren yumru bitkiler, dikenliler, çalılar; börtü böcek, yılan, çıyan, kertenkelelerle hayali bir cennet yaratır sanatçı… Saf pamuktan veya elle yapılmış kağıtlar üzerine kurşun kalem, kömür veya grafitle kıvrıla kıvrıla, döne döne gerçekleştirdiği bu desenler bir yandan, kıvrılarak akan gümüşi-kurşuni ırmaklar ile, diğer yandan semazenlerin bitmeyen, helezonik dönüşleriyle organik bağlar kurarlar. Deseni boyanın ağırlığından; döneni kendi bedensel ağırlığından kurtaran bu davranış bir anlamda meditasyona, acıdan arınmaya, cenneti aramaya denk düşer…

Bahçeler genellikle doğu ve islami mimari tasarımların, özellikle de sarayların tamamlayıcı bir özelliği olmuştur. Bu yapılanma Çehar-bağ tipi cennet modelinden hareketle mutluluk mekanı tasavvuru olarak biçimlenmiştir. Bunun en güzel örneği şüphesiz Endülüsler döneminde Granada´da kurulan Elhamra sarayıdır. Bu örneğe çok sonraları yapılan Topkapı sarayı da eklenebilir. Yaşamsal ve estetik bütün ihtiyaçlara cevap verecek elemanları barındırmayı amaçlayan bu çok yönlü yapılanmaların küresel anlamda günümüzdeki karşılığı süphesiz büyük alışveriş merkezleridir. Çağdaş insanın bütün ihtiyaçlarını aynı yapı içerisinde eksiksiz karşılamak amacıyla giyimden yeme içmeye; botanik dükkanlardan petshoplara, restoranlara kadar her şeyin bulunduğu bu yapılara son zamanlarda sanat galerileri de eklenmeye başlamıştır. Nişantaşı CITY´S alışveriş merkezinde yer alan SK Art Projects Sanat Galerisi bunun en güzel örneklerinden biridir. “

Sanatçının sergisini 2 Ocak 2019 tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir