İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İnsan ve Gelecek

 

Varlıkları, yaşamı sürdürme dürtüsü sınırları içinde duyumsayan canlılardan değişik olarak, duyumlarına, imgelem, bellek, soyutlama becerisi, şeyler arasında özel bağlar oluşturma gibi yeni katmalar ekleyerek, bunu algıya dönüştüren canlı mıdır insan? Aristoteles’e göre düşünen hayvan, Sokrates’e göre , insan sorgulayan hayvan, Descartes’e göre, konuşan hayvan, ama en önemlisi ; Nietzsche’ye göre ise, “ İnsan gerçekten hayvandır ” gibi değerlendirmelerde bir yan öne çıkarılarak İNSAN tanımlanmaya, anlaşılmaya çalışılır. Dünyaya verilerle bakıyorsanız, kurduğunuz cümlenin dayanakları bilgi kaynaklıdır; bu bilgi de bilimsel bilgidir büyük olasılıkla.

Neredeyse bütün düşünürlerin insan nedir sorusuna verdikleri yanıtlarda, hayvanla ilişkilendirmelerinin bir tek nedeni olmalı. Bir varlığın büyüklüğünden söz ediyorsanız karşıtı olan küçükten de söz ediyorsunuz demektir. İnsan bir canlı olduğuna göre, yaşam çevriminde kendisine benzer özelikleri olan bir başka canlı ile kıyaslayarak ne olduğunu anlatabilirsiniz. Hayvan olarak adlandırılan canlılar içinde memeliler grubundaki canlılarla benzerliklerimizi bir düşünün. Beslenmelerinden, üremelerine dek bir çok benzerlik bulabilsek de, insanı insan yapan, düşünmek, konuşmak gibi özellikler, bizi hayvanlardan ayırır. Bence en önemli özelliğimiz, beynimizin gelişmişliğinden kaynaklanan, soyutlama özelliğimizdir. Ne kadar soyut düşünüyorsak o kadar insanız. Soyutlama, düşünmenin de konuşmanın da, bilim yapmanın sanat yapmanın da temelini oluşturur. Bu nedenle insan üç temel üzerinde düşünür. Hayatımı korumalıyım, güvendiğim bir şeyler olmalı, inanmalıyım.Bunlar doğru olmayabilir. Başka bir şeyler daha olmalı, bu sonuçlar beni ikna etmiyor, geleceği daha iyi duruma getirmek için kuşkulanmalıyım. Bu sınırlar bana yetmiyor. Daha iyisi, değişiği olmalı, bunlar benim ve çevremin anlatımına yetmiyor artık, bunları reddetmeliyim.

Asıl sorunumuz, evrimi benimsemek ya da reddetmek değil bu nedenle. Varlığımızın kaynağı tam da sizin istediğiniz gibi olsun. Hangi değerleri savunuyorsanız, sizin için, hepimiz için insan denilen canlıya uygun olan davranışlar geliştirmek, gelecek kuşaklara miras olarak bunları bırakmak değil mi? Eğer bu doğruysa, varlığımızı korumak ve değerlerimizi gelecekte de yaşatmak temel davranış biçimimiz olmaz mı?

Şimdi daha özele inerek düşünmeye başlayalım. Birey olarak, bütün olanaklara sahipsiniz. Bir eliniz yağda bir eliniz balda. Yönetimle uyumunuz mükemmel. İşiniz çok iyi gelir getiriyor. Çocuklarınızı en iyi okullarda okutuyorsunuz. Bundan iyisi can sağlığı… Denizler dereler kirlenmiş, meralar imara açılmış, tarım bitmiş, kentlerde atıl, işsiz bir grup insan ailelerinin, akrabaların, yakınların insafıyla durumu idare ediyor. Eğitim kalitesi çok düşmüş. Bilgi ve teknoloji üretmede neredeyse dibe çakılmışız. Paramız durmadan değer yitiriyor. Dolaylı vergilerle, borçlarla maliyeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bütün bunlar sizi ilgilendirmiyor olabilir ama çocuklarınızı çok ilgilendirecek. Gelişmişlik düzeyinde, geride kalma oranımız yükseldikçe, çok önemsediğimiz gelecek elimizden kayıp gidecek. Dünya rekabeti, komşu iki esnafınrekabeti değil. Güçlü olanlar, gelişmenin sürdürülebilirliğini ve bunun olanaklarını çok iyi biliyor. Bildikleri için, size yakın gözüküp, altınızı oyacak politikalar geliştiriyor.

İnsan olmanın gereklerini yerine getirmeyenler, bilimi küçümsemeye, sanattan anlamamayı meziyet saymaya, insanların, kendilerini ve çevrelerini ifade etmelerini gereksiz anlamsız muhalefet olarak görmeye çalışarak geleceğin dünyasında var olmak sizce mümkün mü?

Bir tek kurtuluş var insanlık için, insan türünün değişik özelliklerini destekleyerek, onların gelişmelerinin önündeki engelleri kaldırmak. Çünkü hepimiz birbirimizden ve gelecekten sorumluyuz.

Nitelikli eğitim. Bilimsel araştırmalara destek, bilim insanlarına gerekli olanakları sağlamak. Nitelikli sanatsal etkinlikleri destekleme ve sanatçıların anlatım olanaklarını yükseltme. Gelecek kuşaklar için nitelikli besin kaynakları yaratma. İnsana ve doğasına koşulsuz destek. Bugüne dek bunlarla ilgili hiç bir düşünce geliştirmemiş, kendi varlığınızı her şeyden önemli görmüş olabilirsiniz. Bir kere daha düşünün, insan olarak bu dünyanın ayrılmaz bir parçası olduğunuzu anlamaya çalışın.

İnsanca yaşamı, sanatı ve bilimi savunmak, insan olduğunu bilmenin doğal sonucudur. Filozofların tanımlarını dikkate alın.

İnsan olalım.

 

​​​​​​​ Bedri Karayağmurlar /​​ Ağustos 2018 Ayvalık

 

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir